ஐஸ்வரியாவின் காதலை தூக்கியெறிந்த ஷாரிக்..! ஏன் தெரியுமா..?

பிக்பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளியேறிய இரண்டு நபர்களுக்காக ஐஸ்வரியா மிகவும் வருத்தப்பட்டார். ஷாரிக் மற்றும் யாஷிகா செல்லும் போதும் மட்டும் மிகவும் வருத்தப்பட்டு அழுதார்.

ஆனால் வெளியே வந்த ஷாரிக் பிக்பாஸ் வீட்டில் ஐஸ்வரியா தன் மீது காட்டிய அன்பு பொய் என தெரிவித்துவிட்டார். இது யார் சொல்லி இப்படி சொன்னார் என்பதை விட முதலில் ஷாரிக் தான் ஐஸ்வரியாவை காதலி்ப்பதாக தெரிவித்தார். தற்போது அவரே ஐஸ்வரியாவை புரக்கணித்தும் வருகின்றார்.

பிக்பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்த ஐஸ்வரியா தனது காதலை ஷாரிக்கிடம் சொன்னதாகவும், அதற்கு ஷாரிக் நோ சொன்னதாகவும் தகவல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*